Học gì để theo ngành Trade Marketing?


Dịch vụ này dành cho bạn nếu: 

  • Bạn định hướng theo mảng Trade Marketing trong tương lai
  • Bạn chưa biết cần phải học gì để trở thành Trade Marketer
  • Bạn muốn nghe chia sẻ về kinh nghiệm làm Trade Marketing tại các công ty FCMG

Cụ thể, mình có thể giúp bạn: 

  • Giải thích về kiến thức Trade Marketing
  • Chia sẻ kinh nghiệm Trade Marketing Intern tại công ty FMCG
  • Chia sẻ các nguồn để tìm hiểu sâu về Trade Marketing

Dịch vụ phù hợp nhất với:

1. Các bạn sinh viên năm 3,4 đang muốn tìm hiểu về Trade Marketing

2. Các bạn Trade Marketer trẻ

Ngoài ra, mình còn có thể giúp bạn ở những mảng khác như: 

  • Kĩ năng tìm việc viết lách trực tuyến
  • Kĩ năng freelance như một công việc phụ