Chia sẻ kinh nghiệm thi CFA từ Top 10% thế giới


Dịch vụ này dành cho bạn nếu: 

– Bạn dành hướng theo mảng Tài chính Doanh nghiệp trong tương lai

– Đang ôn luyện CFA hay đặt mục tiêu có kết quả tốt trong kỳ thi CFA sắp tới

Cụ thể, mình có thể giải đáp giúp bạn: 

– Giải đáp về Kì thi CFA 

– Chia sẻ kinh nghiệm thi CFA đạt điểm cao

– Chia sẻ con đường sự nghiệp của ngành tài chính, đặc biệt là Tài chính Doanh nghiệp

– Phân tích dữ liệu tài chính trong Doanh nghiệp

Dịch vụ phù hợp nhất với:

1. Sinh viên năm 3,4, người đi làm ít hơn 2 năm kinh nghiệm 

2. Người muốn chuyển công việc sang mảng Tài chính Doanh Nghiệp

3. Bất kỳ ai muốn biết và tìm hiểu thêm về kỳ thi CFA