Làm sao để cuối tháng không ăn mì tôm


Dịch vụ này dành cho bạn nếu: 

– Bạn đang vấn đề tài chính khi đang phải sống paycheck (Thu nhập được bao nhiều thì xài hết bấy nhiêu)

– Bạn đang cần quản lý chi tiết và đạt các mục tiêu tài chính cá nhân

– Bạn muốn nghe chia sẻ về kinh nghiệm quản lý dòng tiền, đầu tư,…

Cụ thể, tôi có thể giải đáp giúp bạn: 

Agenda:

  • Chia sẻ lý thuyết và những điểm cơ bản về việc ghi nhận, theo dõi thu chi
  • Tư vấn, thiết kế template theo dõi dòng tiền cá nhân hóa.
  • Tư vấn theo dõi và xác lập dòng tiền và mục tiêu tài sản năm.

Dịch vụ phù hợp nhất với:

Sinh viên: đầu tháng hadilao cuối tháng mì hảo hảo 

Người đi làm: Có thu nhập nhưng vẫn chưa có kiến thức về quản lý tài chính