ASK ME ANYTHING: BẠN HỎI KHÓ – EXPERTS TẠI PIXIE ĐÁP NHANH


Tại sao chương trình Ask Me Anything (AMA) ra đời?

  • Các bạn sử dụng Pixie còn ngại chưa biết hỏi của mình có “đáng” để hỏi không?
  • Chưa tự tin booking tư vấn ngay cần trao đổi và hiểu chuyên gia trên Pixie hơn!
  • Mong muốn tương tác và học hỏi nhiều hơn từ chuyên gia không chỉ qua những Webinar, khoá học và tư vấn trực truyến 1:1.

Chương trình AMA sẽ diễn ra như thế nào? 

Bước 1: Đặt câu hỏi ngay tại: Link form.

Bước 2: Cùng chờ đợi Pixie và các experts sẽ gửi cho bạn câu trả lời thông qua hình thức bài post/video trên Fanpage của Pixie và gửi riêng tới mail của bạn. 

Bước 3: Vẫn còn nhiều thắc mắc? Ngại gì mà không đào sâu vào vấn đề hơn bằng một cuộc booking 1-1 với expert.