Category: Advertising

  • Phân biệt Marketing và Quảng cáo

    Phân biệt Marketing và Quảng cáo

    1. Về định nghĩa: – Marketing: Marketing là quá trình tìm (phát hiện) ra nhu cầu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, dựa trên những nền tảng (sản phẩm, dịch vụ, hệ thống,..) mà chúng ta đang có. Một số định nghĩa khác: Marketing là một sản phẩm tốt (theo mình là sản phẩm phù…