Category: Psychology

  • Self – reflection & Peer Pressure

    Self – reflection & Peer Pressure

    Dù là ai, chuyện so sánh bản thân với những người giỏi hơn mình là điều không tránh khỏi. Chị Hannah cũng từng trải qua một giai đoạn như vậy, dưới đây là câu câu chuyện về những trải nghiệm khó chịu đó. Peer Pressure: Chuyện không của riêng ai? Hơn 6 tháng gần đây,…

  • 4 Hiện tượng tâm lí thay đổi hiệu quả marketing

    4 Hiện tượng tâm lí thay đổi hiệu quả marketing

    Một trong những yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến marketing là tâm lý học. Trong ngành tâm lý học, “định kiến nhận thức” (cognitive bias) là một hiện tượng tâm lý phổ biến, được định nghĩa là một loại “lỗi” trong quá trình xử lý và giải nghĩa các thông tin mà…