Tag: 59adba11-eb70-45b3-8805-799c30dec0f8

  • Trở thành Product Owner có khó không?

    Trở thành Product Owner có khó không?

    Dịch vụ này dành cho bạn nếu:  – Bạn muốn chuyển hướng công việc sang mảng Product Management – Bạn vừa ra trường và chưa biết cần phải chuẩn bị gì để có việc làm ở mảng Product Management – Bạn muốn nghe chia sẻ về kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn công…

  • SỐ 3 | Vài hiệu ứng tâm lý hay được các Product Owners sử dụng!!! 

    SỐ 3 | Vài hiệu ứng tâm lý hay được các Product Owners sử dụng!!! 

    Càng có nhiều lựa chọn cho người dùng, thì càng mất nhiều thời gian để họ đưa ra quyết định.  Các lựa chọn có vẻ tốt nhưng một thiết kế UX tuyệt vời sẽ không cần nhiều lựa chọn. Hơn hết, chúng phải giúp người dùng khắc phục sự cố một cách nhanh chóng. Khi…