Tag: IMC

  • 4 Myth về IMC mà Marketer cần biết!

    4 Myth về IMC mà Marketer cần biết!

    Nếu như bạn chưa biết thì IMC chính là viết tắt của Integrated Marketing Commuications. Định nghĩa của khái niệm này là sự kết hợp giữa các công cụ truyền thông với nhau để truyền tải một thông điệp sao cho hiệu quả nhất đến nhóm đối tượng mục tiêu. #1: Để làm được IMC…