Từ kỹ sư điện Bách Khoa trở thành Tech Lead


Dịch vụ này dành cho bạn nếu: 

– Bạn định hướng theo ngành IT trong tương lai

– Bạn gặp nhiều khó khăn khi từ ngành khác chuyển sang ngành IT

– Bạn gặp rắc rối trong việc tìm hiểu các mảng mới trong ngành IT

Cụ thể, mình có thể giải đáp giúp bạn: 

– Tư vấn lộ trình đổi career path trong ngành tech (từ ngành khác sang tech, hoặc từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác trong tech)

– Giải thích về tiền điện tử và smart contracts trong Blockchain

– Soft skills cho devs: giao tiếp, thuyết trình, quản lý cá nhân

– Xây dựng thương hiện cá nhân và CV để các công ty Big Tech chú ý

Dịch vụ phù hợp nhất với:

1. Các bạn sinh viên năm 3,4 đang học ngành IT, Software Engineer hoặc có định hướng làm việc ngành IT trong tương lai. 

2. Người đi làm muốn chuyển đổi ngành nghề sang IT

3. Người làm IT muốn tìm hiểu hoặc làm về Blockchain