Tag: 6f5c17ea-7e10-474e-99b2-c572c09197c8

  • Từ kỹ sư điện Bách Khoa trở thành Tech Lead

    Từ kỹ sư điện Bách Khoa trở thành Tech Lead

    Dịch vụ này dành cho bạn nếu:  – Bạn định hướng theo ngành IT trong tương lai – Bạn gặp nhiều khó khăn khi từ ngành khác chuyển sang ngành IT – Bạn gặp rắc rối trong việc tìm hiểu các mảng mới trong ngành IT Cụ thể, mình có thể giải đáp giúp bạn: …